Usługi

Kompleksowa obsługa inwestycji

Wykonanie dokumentacji projektowej

 • Wizja lokalna
 • Projekty technologiczne i budowlane
 • Projekty zagospodarowania terenu
 • Projekty branżowe – elektryczne, instalacyjne, telekomunikacyjne
 • Oceny techniczne
 • Analizy oddziaływania na środowisko

Opracowanie dokumentacji środowiskowej

 • Karty informacyjne przedsięwzięć
 • Zgłoszenia instalacji wytwarzającej PEM do organów ochrony środowiska

Proces formalno-prawny / obsługa inwestycji

 • Pozyskiwanie nieruchomości pod inwestycje zgodnie z wytycznymi inwestora
 • Sprawdzenie umocowań prawnych nieruchomości
 • Negocjacja umów najmu lub dzierżawy
 • Organizacja i prowadzenie wizyty technicznej
 • Doprowadzenie do zawarcia umowy przyłączeniowej
 • Mapy do celów projektowych, badania geologiczne
 • Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń